• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  με εγγυημένα αποτελέσματα ίασης

  Η άρτια χειρουργική τεχνική, που βασίζεται στη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο στελεχώνεται, η ομάδα του χειρουργείου, είναι η εγγύηση για την επιτυχία και την ίαση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Sample Subheading

  Είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί πρωτίστως μια πάθηση ώστε κατόπιν να μπορεί να θεραπευτεί ακολουθώντας είτε τη συντηρητική είτε τη χειρουργική οδό.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Sample Subheading

  Η πρώτη προσέγγιση με τον ασθενή, η λήψη ενός καλού ιστορικού καθώς και η εξέταση της πάσχουσας περιοχής, αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τον στοχευμένο και σωστό προγραμματισμό των εξετάσεων που θα χρειαστούν για την πλήρη ταυτοποίηση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΥΓΙΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

  Sample Subheading

  Είναι το σύνολο των καλών λειτουργιών. Απαιτεί την ευαισθησία από τον ασθενή για θέματα πρόληψης, αλλά και τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση του ιατρού για την αντιμετώπιση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

Previous
Next

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

 • Είναι μια πάθηση  που αφορά το χέρι. Ανήκει στα σύνδρομα εγκλωβισμού νεύρων. Το νεύρο στην προκειμένη περίπτωση είναι το μέσο.Συμβαίνει σε ηλικίες συνήθως από 30-60 έτη και κυρίως γυναίκες.Το μέσο νεύρο περιέχέται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα, ο οποίος καλύπτεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Ο χώρος αποτελεί ένα ανελαστικό διαμέρισμα και η αύξηση της πίεσης προκαλεί ισχαιμία στο νεύρο μ' αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι κλινικές εκδηλώσεις.
 • ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η παραισθησία, με χαρακτηριστικό το αίσθημα μουδιάσματος και καύσου το οποίο επιδεινώνεται κατά τη νύχτα, είναι το κύριο σύμπτωμα. Αφορά τον αντίχειρα, το δείκτη, το μέσο και την έξω πλευρά του παράμεσου δακτύλου. Χαρακτηριστικά ο ασθενής δε νοιώθει μούδιασμα στο μικρό δάκτυλο. Τα συμπτώματα με την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο έντονα και σε προχωρημένες καταστάσεις, παρατηρείται μυϊκή ατροφία.
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η δοκιμασία "Duran" είναι μια νεότερη δοκιμασία με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (περίπου 90%), η οποία πραγματοποιείται με συμπίεση του νεύρου στην περιοχή του καρπού και αναπαραγωγή των συμπτωμάτων μετά από 30 sec. Οι παλαιότερες δοκιμασίες "Tinel και Phalen", υστερουν διαγνωστικά σε σχέση με την προηγούμενη. Ο παρακλινικός έλεγχος συμπληρώνεται και με το  ηλεκτρομυογράφημα.
 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η χειρουργική διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου είναι η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η επέμβαση γίνεται με μικρή κάθετη τομή επί της παλάμης. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και αρθροσκοπικά.
 • ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οι ενεργητικές κινήσεις των δακτύλων πρέπει να γίνονται άμεσα μετεγχειρητικά. Συνίσταται στον ασθενή να αποφεύγει να σηκώνει βαριά αντικείμενα για 2-3 εβδομάδες και μετά τις 10 ημέρες αφαιρούνται τα ράμματα.