• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  με εγγυημένα αποτελέσματα ίασης

  Η άρτια χειρουργική τεχνική, που βασίζεται στη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο στελεχώνεται, η ομάδα του χειρουργείου, είναι η εγγύηση για την επιτυχία και την ίαση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Sample Subheading

  Είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί πρωτίστως μια πάθηση ώστε κατόπιν να μπορεί να θεραπευτεί ακολουθώντας είτε τη συντηρητική είτε τη χειρουργική οδό.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Sample Subheading

  Η πρώτη προσέγγιση με τον ασθενή, η λήψη ενός καλού ιστορικού καθώς και η εξέταση της πάσχουσας περιοχής, αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τον στοχευμένο και σωστό προγραμματισμό των εξετάσεων που θα χρειαστούν για την πλήρη ταυτοποίηση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΥΓΙΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

  Sample Subheading

  Είναι το σύνολο των καλών λειτουργιών. Απαιτεί την ευαισθησία από τον ασθενή για θέματα πρόληψης, αλλά και τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση του ιατρού για την αντιμετώπιση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

Previous
Next

ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ DE QUERVAIN

                                 ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ DE QUERVAIN                           

 

Η νόσος αυτή έχει περιγραφεί πάνω από 100 χρόνια από τον Fritz De Quervain. Αποτελεί το πιο συχνό σύνδρομο παγίδευσης τενόντων στο χέρι μετά από τον εκτινασσόμενο δάκτυλο (trigger finger).

ΣΥΜΤΩΜΑΤΑ: Το πιο συνό σύμτωμα είναι ο πόνος με τις κινήσεις του καρπού και του αντίχειρα, λόγω της φλεγμονής στο τενόντιο έλυτρο που περιέχει τους 2 τένοντες. Η έκταση και απαγωγή του αντίχειρα με αντίσταση περιορίζονται

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η δοκιμασία Finkelstein είναι το θετικό test που επιβεβαιώνει τη νόσο. Ο αντίχειρας τοποθετείται εντός της παλάμης και τα δάκτυλα κλείνουν πάνω από αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο ο αντίχειρας έρχεται σε μέγιστη κάμψη και προσαγωγή. Αν μετά φέρει κανείς το χέρι ωλένια, αναπαράγονται τα συμτώματα στη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Σε πρώτη φάση η ακινητοποίση του καρπού ανακουφίζει τα συμτώματα σε συνδυασμό με χορήγηση μη στεροειδών αντιφλαγμονωδών φαρμάκων. Η χορήγηση κορτιζόνης εντός του ελύτρου προσφέρει γρήγορη ανακούφιση, όμως επανειλημμένες χορηγήσεις θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των τενόντων.

Η χειρουργική διάνοιξη του ελύτρου με τοπική αναισθησία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση της νόσου. Προσοχή δίνεται στο να μην τραυματιστεί το επιπολής κερκιδικό νεύρο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της τομής και του ελύτρου.