• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  με εγγυημένα αποτελέσματα ίασης

  Η άρτια χειρουργική τεχνική, που βασίζεται στη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο στελεχώνεται, η ομάδα του χειρουργείου, είναι η εγγύηση για την επιτυχία και την ίαση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Sample Subheading

  Είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί πρωτίστως μια πάθηση ώστε κατόπιν να μπορεί να θεραπευτεί ακολουθώντας είτε τη συντηρητική είτε τη χειρουργική οδό.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Sample Subheading

  Η πρώτη προσέγγιση με τον ασθενή, η λήψη ενός καλού ιστορικού καθώς και η εξέταση της πάσχουσας περιοχής, αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τον στοχευμένο και σωστό προγραμματισμό των εξετάσεων που θα χρειαστούν για την πλήρη ταυτοποίηση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

 • ΥΓΙΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

  Sample Subheading

  Είναι το σύνολο των καλών λειτουργιών. Απαιτεί την ευαισθησία από τον ασθενή για θέματα πρόληψης, αλλά και τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση του ιατρού για την αντιμετώπιση της νόσου.

  Dr. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ορθοπεδικός Χειρουργός

Previous
Next

Hallux Valgus (κότσι)

 

                                                   HALLUX VALGUS

 

Είναι η παραμόρφωση του βλαισού μεγάλου δακτύλου, που οφείλεται στην προς τα έξω απόκλιση της εγγύς φάλαγγος σε σχέση με την κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου.

Τα στοιχεία που συνθέτουν την παραμόρφωση είναι:1/ η ραιβότητα (προς τα έσω παρεκτόπιση) του πρώτου μεταταρσίου, 2/ η εξόστωση της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου, που οφείλεται τόσο στη γωνίωση της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης, όσο και στην ανάπτυξη ενός προστατευτικού ορογόνου θυλάκου στο σημείο τριβής με το υπόδημα.

Υπάρχουν παθήσεις που μπορεί να συνοδεύονται από παραμόρφωση βλαισού μεγάλου δακτύλου, ή να αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες όπως:

1/ ρίκνωση του Αχιλλείου τένοντα,

2/ σοβαρός πρηνισμός του ποδιού (πλατυποδία),

3/ υπερκινητικότητα της πρώτης μεταταρσοσφηνοειδούς άρθρωσης,

4/ υπερελαστικότητα των ιστών,

5/ το σχήμα της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης: η διαπλάτυνση του προσθίου ποδιού, με ραιβή απόκλιση του πρώτου μεταταρσίου, προδιαθέτει σε προς τα έξω απόκλιση του μεγάλου δακτύλου. Ένα τέτοιο ραιβό μετατάρσιο μπορεί να είναι συγγενές, ή να προκαλείται από απώλεια του μυϊκού τόνου στο πρόσθιο πόδι σε ηλικιωμένα άτομα,

6/ η πάθηση είναι πολύ συχνή σε άτομα πάσχοντα από ρευματοειδή αρθρίτιδα 


ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Η πάθηση είναι πιο συχνή μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής και συχνότερη στις γυναίκες. Φαίνεται να έχει ισχυρή οικογενή προδιάθεση και συνήθως είναι αμφοτερόπλευρη. Συχνά συνυπάρχουν μαζί με την αρχική πάθηση και δευτεροπαθείς βλάβες, όπως η σφυροδακτυλία του δευτέρου δακτύλου με, ή χωρίς επαλληλία (εφίππευση) στο πρώτο καθώς και τύλοι στην πελματιαία επιφάνεια του δευτέρου και τρίτου μεταταρσίου.

Η παραμόρφωση είναι εμφανής και η εξόστωση φλεγμαίνει και αρκετές φορές είναι επώδυνη. Το πρόσθιο πόδι διευρύνεται και το μεγάλο δάκτυλο βρίσκεται σε βλαισότητα και συχνά σε απόκλιση προς τα έξω.

Η θέση της ευαισθησίας είναι σημαντική και πρέπει να εντοπιστεί με ακρίβεια, γιατί μπορεί να επηρρεάσει τη θεραπεία. Η ευαισθησία μπορεί να υπάρχει πάνω από την εξόστωση, μέσα στην άρθρωση ή μεταξύ των μεταταρσίων. Η μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση έχει ένα καλό εύρος κίνησης, εκτός και αν στο μεταξύ αναπτύξει οστεοαρθρίτιδα.


ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ: Είναι απαραίτητος όχι μόνο για την εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος, αλλά και για το σχεδιασμό της θεραπείας. Οι βασικοί ακτινολογικοί δείκτες είναι:

1/ η μεταταρσοφαλαγγική γωνία (φ.τ <15 μοιρών)

2/ η μεσομετατάρσια γωνία (φ.τ<9 μοιρών)

3/ η περιφερική αρθρική γωνίωση του πρώτου μεταταρσίου, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από την περιφερική αρθρική επιφάνεια της κεφαλής του μεταταρσίου σε σχέση με τον άξονα της διάφυσης. Η γωνία αυτή φυσιολογικά εμφανίζει απόκλιση 0-10 μοίρες προς τα έξω.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου είναι καθαρά χειρουργική. Έχουν περιγραφεί διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις αυτών. Η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηλικία, τις γωνιώσεις των οστών , την ύπαρξη ή όχι αρθρίτιδας καθώς και με συνοδές βλάβες των γειτονικών δακτύλων (π.χ επαλληλία ή και σφυροδακτυλία του δευτέρου δακτύλου).

Η χειρουργική θεραπεία του βλαισού μεγάλου δακτύλου περιληπτικά συνοψίζεται στα εξής:

1/ Σε νέους ασθενείς χωρίς εκφυλιστικές αλλιώσεις της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης, συνίσταται επέμβαση στα μαλακά μόρια (Μc Bride).

2/ Για ελαφρά ως μέτρια παραμόρφωση (μεσομετατάρσια γωνία 9-15 μοίρες), ενδείκνυται  οι οστεοτομίες του αυχένα του πρώτου μεταταρσίου (Mitchell, Wilson, Chevron, Gibson).

3/ Για μέσης βαρύτητας παραμορφώσεις (μεσομετατάρσια γωνία 15-20 μοιρών), ενδείκνυται η οστεοτομία της βάσης του πρώτου μεταταρσίου, σε συνδυασμό με αφαίρεση της εξόστωσης και επαναευθυγράμμιση των μαλακών μορίων.

4/ Σε ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις και αστάθεια της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης και μεγάλη παραμόρφωση, έχει ένδειξη η αρθροπλαστική κατά Keller ή, η αρθροπλαστική με σιλικονούχο πρόθεση.

5/ Σε ηλικιωμένους ασθενείς με μεγάλες παραμορφώσεις (μεσομετατάρσια γωνία > 20 μοιρών), βαριές εκφυλιστικές αλλιώσεις ή σε αποτυχία των προηγούμενων επεμβάσεων, ενδείκνυται η αρθρόδεση της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης.